content top

Parker Solar Probe, konum ve durum bilgisi

Parker Solar Probe, konum ve durum bilgisi

Parker Solar Probe konum ve durum bilgilerine http://parkersolarprobe.jhuapl.edu/ adresinden erişebilirsiniz. Parker Solar Probe (PSP) bir koronal kütle atımı içerisinde...

Read More

Parker Solar Probe, veri ekranlarına erişim

Parker Solar Probe, veri ekranlarına erişim

Parker Solar Probe datalarına https://sppgway.jhuapl.edu/ adresinde...

Read More

Parket Solar Probe | FIELDS | Güneşin sesi.

Parket Solar Probe | FIELDS | Güneşin sesi.

Parker Solar Probe Johns Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuvarı tarafından, Güneş yörüngesindeki “Parket Solar Probe“un FIELDS cihazından elde edilen plazma dalgalarının neden olduğu elektromanyetik değişim, anolog ses sinyaline dönüştürüldüğünde videodaki sonuç elde ediliyor. Buradaki her bir sesin karşılığı, Güneş’de gerçekleşen bir olaya karşılık geliyor. Bu analog sinyale dönüştürme işlemi olay imzası elde edilmesi...

Read More

:: Parker Soler Probe NASA

:: Parker Soler Probe NASA

NASA’nın Güneş Fizikçisi Dr.Eugene Parker‘dan ismini alan “Parker Güneş Sondası (PSP)” aracı 12 Ağustos 2018 günü fırlatılmıştı. Sonda Güneşe yaklaşık 6 milyon km uzaklıktaki bir yörüngede olacak ve bu yörüngede Sondanın güneş kalkanının maruz kalacağı sıcaklık ~1377 Santigrat derece olacak. Sonda henüz nihai yörüngesine ulaşmadı,ancak üzerindeki donanımlar test edilmeye başlandı. Parker Solar Probe Üzerindeki Temel...

Read More
content top