Parker Solar Probe konum ve durum bilgilerine http://parkersolarprobe.jhuapl.edu/ adresinden erişebilirsiniz.

Parker Solar Probe (PSP) bir koronal kütle atımı içerisinde kalıyor…