İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

:: CME (Koronal Kütle Atımı)

20110919_093800_anim-tim-den

CME (Coronal Mass Ejection – Koronal Kütle Atımı), Güneş Rüzgarının ani olarak artmasına neden olan patlamalardır. Patlama esnasında Güneş Koronasındaki hafif izotoplar ve Plazma Güneş Manyetik alanı boyunca Uzaya yayılır.

CME’ler ile (CMEs), Güneş Patlamaları ve Güneş Lekeleri arasında ilişki mevcuttur. Güneş Lekelerinin arttığı dönemde, Güneş Patlamalarından kaynaklı, CME’lerde artış meydana gelmektedir. Örneğin Güneş Maksimum döneminde günde üç (3) CME gerçekleşirken, Minumum dönemde beş (5) günde bir gerçekleşmektedir.

lasco2001

CME’lerin oluşum nedeni Güneş Manyetik alanındaki, bölgesel yeniden bağlanmalardır (reconnections). Bu yeniden bağlanmalar ise gravitasyonel, manyetik ve diğer etkiler sonucu tetiklenmekte/oluşmaktadır.

Bir CME oluştuktan 1-5 gün içerisinde Dünyaya ulaşır. CME’in oluşturduğu parçacıkların yükü, hızı, toplam kütlesi Dünyayı ne kadar etkileyeceğini tanımlar.

CME’lerin Dünyaya olan etkisi Jeomanyetik Fırtınalardır. Hızlı/Yüklü parçacıkların Dünya manyetik alanı ile etkileşmesi sonucu Dünya Manyetik alanında ani dalgalanmalar meydana gelmekte, buda İyonosferde elektrik alan oluşumlarına bağlı Radyosinyallarinin taşınmasında (GPS, Haberleşme…) sorunlara neden olmaktadır. Bunun yanında ani manyetik alan değişimleri Jeomanyetik olarak İndüklenen Akımlara (GIC) neden olmakta, buda Enerji Nakil Hatlarındaki Transformatörlere zarar veren Harmonikler oluşturmaktadır. Ayrıca Yüklü parçacıklar yörüngedeki Uyduların metal gövdeleri ile etkileşerek, Yük dağılımını bozmakta, buda toprak noktasını voltajını değiştirerek elektronik arızlara neden olmaktadır.

|
____ Innovation Science Labs ____
|