content top

:: Eylül 2016 Güneş Etkinlik Raporu

:: Eylül 2016 Güneş Etkinlik Raporu

1995 – Eylül 2016 Güneş Aktivite Durumu ve olası Güneş Aktivite Tahmini (Güneş Leke sayısına göre değişim) Genel olarak değerlendirildiğinde; 2014 Nisan ayında 116.4 Leke ile (V2.0) en yüksek seviyeye ulaşan solar döngü 24’ün etkinliği azalmaya devam ediyor. İkinci en yüksek etkinlik 98.3 ortalama ile mart 2012’de… Güneş döngüsü 24 düşük etkinlikli bir çevrim! Bundan önceki en düşük etkinlik 107.2 ile 1906 yılında...

Read More

:: Atmosferdeki Kozmik Radyasyon Sevisyesinde artış,

:: Atmosferdeki Kozmik Radyasyon Sevisyesinde artış,

(Yukarıdaki grafikte Spaceweather.com’un Kaliforniya (ABD)  ve Oulu (Finlandiya) ölçümleri)   Son bir sene için Kutup bölgelerinde ölçülen Nötron seviyesinde artış olduğu tespit edilmiş. Nötronların Kutup bölgesinde ölçülmesinin ana nedeni manyetik alanların tünel bölgesi oluşturarak ikincil etkileşimleri azaltması ve ölçünün daha net alınmasını sağlaması. Ancak Spaceweather.com’un Kaliforniya (ABD) üzerinde, Stratosfer...

Read More

:: Aurora nasıl oluşur?

:: Aurora nasıl oluşur?

Aurora Yüksek Enlemlerde ortaya çıkan, Güneşin aktif olduğu durumlarda daha düşük enlemlerde de gözlemlenen atmosferik bir olaydır. Aurora Uzaydan gelen ve özellikle kaynağı güneş olan yüklü parçacıkların üst atmosferdeki atomlar ile etkileşmesinden dolayı oluşan ışık yayılım olayıdır. Aurora’nın ana kaynağı bize en yakın yıldız olan Güneştir, Güneşteki füzyon sonucunda hidrojen atomlarının birleşmesi ile helyum atomları ortaya...

Read More

:: SDO ile 6 Yıl

:: SDO ile 6 Yıl

NASA’nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi SDO’nun (Solar Dynamics Observatory) fırlatıldığı tarih olan 11 Şubat 2010 tarihinden 28 Ocak 2016 tarihine kadar olan, hızlandırılmış, 17.1 nm filtreli Ultra HD Güneş videosu. Güneşin tam bir turu ortalama 25 gündür (Ekvatoral ve kutupsal farklılıklar gösteriri. -Ana nedeni Coriolis etkisi-) Kaynak:...

Read More

:: FEMA ve Güneş Fırtınaları…

:: FEMA ve Güneş Fırtınaları…

Amerikan Acil Durum Yönetim Merkezi (FEMA) tarafından Güneş Fırtınalarının etkileri gözönüde bulundurularak, Sivil bir Vatandaş için Fırtına Öncesinde, Esnasında ve Sonrasında yapılması gerekenleri kısaca özetlemiş… Güneş Fırtınası Meydana Gelmeden Önce Güneş fırtınasının direk etkileyeceği alan günlük yaşamda sıkça kullandığımız “gelişmiş teknolojiler” olacaktır. Ana elektrik iletim hatları en fazla etkilenecek...

Read More

:: Örnek Güneş Aktivite Raporu, CME bağlı Jeomanyetik Aktivite

:: Örnek Güneş Aktivite Raporu, CME bağlı Jeomanyetik Aktivite

1470 ve 1471 Bölgeleri M-Sınıfı patlama üretme olasılığı mevcut. ( 24 saat içerisinde %75) STEREO A Uzay aracı direk Koronal Kütle Atımına maruz kaldı, bunun anlamı; Dünya Direk CME’ye maruz kalacak. Ancak parçacık tür, Dünya Manyetik alan durum, Parçacık hız/enerji verilerini dikkate aldığımızda düşük-orta seviyede bir fırtına olasılığı Cuma günü gerçekleşmek üzere %25 1476 Leke büyüklüğünde ve manyetik seviyesinde artış mevcut,...

Read More

:: 1 Eylül 1859 | Uzay Meteorolojisinin Doğuşu…

::  1 Eylül 1859 | Uzay Meteorolojisinin Doğuşu…

1 Eylül 1859 yılında, Richard Carrington, bir Güneş Patlaması gözlemledi ve bunun Dünyaya olan etkileri olabileceğini (Telgraf hatları…) öngördü. Yukarıdaki kayıtda İngiliz Jeoloji Kurumunun Carrington’un gözlediği patlamanın Dünya Manyetik alanına olan etkisi görülüyor… 1 Eylül’de gerçekleşen Patlama İyonosfer tabanlı (Sun-Storm) manyetik alanı etkilediğinden yakın zamanlı görünürken, 2 gün sonra patlama sonucu...

Read More

:: Güneş Fiziği 101

:: Güneş Fiziği 101

Bir Güneş Fırtınasının 3-Boyutlu modellemesi ve bunun Dünya Manyetik alanına (Manyetik kuyruğa olan) etkisi… Kaynak:...

Read More

:: Temmuz 2014 Güneş Etkinlik Raporu

:: Temmuz 2014 Güneş Etkinlik Raporu

  Temmuz 2014 Durum ve olası Güneş Aktivite Tahmini (Güneş Leke sayısına göre değişim) Genel olarak değerlendirildiğinde; —- Aktif Güneş Döngüsü 24. Maksimum güneş lekesi sayısı 70 ,Döngü 24’ün 5. yılındayız. Maksimum leke Kasım 2013’de 75.4 ortlama ile görüldü. Gözlem ve öngörülere göre Güneş döngüsü 24, Güneş döngüsü 14’den beri en düşük şiddetli döngü (Ortalama 64.2 Leke 1906)… Hathaway, Wilson, and...

Read More
content top