Efektif Güneş Lekesi Sayısı

 

 

http://www.ips.gov.au/Solar/1/6